petak, 18. studenoga 2011.

One stroke u O S I J E K U


Tečaj će se odvijati u  ukupnom trajanju od 5-6 sati u dva dana  i to 25.11.2011 i 02.12.2011. godine od 17-20 sati1 komentar:

zahvaljujem na komentaru.....